Opinia ornitologiczna  jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki ptaków zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków, do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Kto może wykonywać opinie ornitologiczne?

Ornitolog posiadający wieloletnie doświadczenie, który bardzo dobrze zna biologię gatunków zasiedlających budynki.

Jaki jest koszt wykonania opinii ornitologicznej i chiropterologicznej?

Koszt opinii nie jest stały i waha się w zależności od specyfikacji budynku. W przypadku niedużych budynków i niewielkiej liczby szczelin w elewacji koszt nie powinien przekroczyć 700 zł brutto. W przypadku dużych budynków i wielu szczelin w elewacji koszt ten może wzrosnąć nawet kilkakrotnie. Koszt wykonania opinii zawsze ustalany jest indywidualnie.

Co zawiera opinia ornitologiczna?

Ornitolog w ramach opinii wykonuje inwentaryzację występujących gatunków ptaków jak również potencjalnych siedlisk znajdujących się na budynkach przeznaczonych do termomodernizacji, propozycję kompensacji ornitologicznej kompensującą straty po zniszczeniu siedlisk ptaków, zalecany harmonogram przeprowadzenia prac uwzględniający występujące gatunki ptaków, wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zgodę na zniszczenie siedlisk i gniazd ptaków, prowadzenie nadzoru ornitologicznego nad przebiegiem prac dociepleniowych, organizowanie zabezpieczeń dla czynnych siedlisk gatunków chronionych podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych, realizację kompensacji ornitologicznej. Szczegółowe informacje na temat wykonywania ekspertyzy ornitologicznej znajdą Państwo <tutaj>

Opinia chiropterologiczna jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia gatunków chronionych nietoperzy (w Polsce wszystkie gatunki nietoperzy), do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Oferowana ekspertyza chiropterologiczna obejmuje:

 • inwentaryzację występujących chronionych gatunków nietoperzy jak również potencjalnych siedlisk znajdujących się na budynkach przeznaczonych do termomodernizacji.
 • propozycję kompensacji chiropterologicznej kompensującej straty po zniszczeniu siedlisk nietoperzy
 • wypełnienie wniosku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o zgodę na zniszczenie siedlisk oraz umyślne płoszenie nietoperzy
 • prowadzenie nadzoru chiropterologicznego nad przebiegiem prac dociepleniowych
 • organizowanie zabezpieczeń dla czynnych siedlisk nietoperzy podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych
 • realizację kompensacji chiropterologicznej

Szczegółowe informacje na temat wykonywania ekspertyzy  chiropterologicznej znajdą Państwo <tutaj>

Obszar usług: Warszawa, Łódź i okolice

Nadzór ornitologiczny i chiropterologiczny

Z badań wynika że większość budynków jest zasiedlona przez ptaki i nietoperze. W związku z tym przed przystąpieniem do prac należy uzyskać decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwalającą na niszczenie siedlisk ptaków i nietoperzy jak również umyślne ich płoszenie i niepokojenie. Realizacja prac na obiekcie zasiedlonym przez gatunki chronione powinna być realizowana pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym. Dodatkowe informacje przeczytają Państwo <tutaj>

Opinie przyrodnicze wykonuję na terenie Warszawy oraz Łodzi. W celu zamówienia ekspertyzy przyrodniczej proszę o <kontakt>. Wszelkich informacji udzielam pod numerem tel. 608-053-669

Lokalizacja usług: Warszawa, Łódź i okolice

Opinia ornitologiczna przy wycince drzew i krzewów

Każde drzewo i krzew stanowi potencjalne siedlisko dla ptaków, a więc możemy się spodziewać, że znajdziemy na nim gniazda ptaków. Dodatkowo jeżeli będzie to wiosną lub latem to w gnieździe znajdziemy również jaja lub pisklęta. Jeżeli natomiast w drzewie występują dziuple to możemy być pewni, że są one zasiedlone przez ptaki lub nietoperze. Zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt każde gniazdo oraz siedlisko gatunku objętego ochroną również jest chronione i bez odpowiedniej decyzji nie możemy go usunąć. Biorąc powyższe przed usunięciem drzewa, bądź jego pielęgnacją musimy wykonać kontrolę czy na drzewie nie występuje gniazdo ptaka lub kryjówka nietoperzy. Taką kontrolę wykonuje specjalista ornitolog i chiropterolog. Podsumowując niezbędnym jest wycinka drzew pod nadzorem ornitologa.

Obszar usług: Warszawa, Łódź i okolice

Zajęcia edukacyjne: warsztaty i wykłady

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej w j. polskim oraz angielskim. Mamy kilka gotowych tematów, ale na prośbę przygotujemy i zrealizujemy również inne.

Propozycja tematów:

 1. Birdwatching jako forma odpoczynku i nauki.
 2. Charakterystyka sów Polski.
 3. Tworzenie sztucznych schronień dla nietoperzy.
 4. Ochrona zimowisk nietoperzy.
 5. Stowarzyszenia przyrodnicze – jaka jest ich rola w ochronie przyrody?
 6. Wykorzystanie narzędzi GIS w ochronie środowiska.
 7. Jak wykonywać inwentaryzacje chiropterologiczne przy użyciu detektorów ultradźwiękowych?
 8. Uczymy się rozpoznawać nietoperze.

Każdy blok tematyczny przewidziany jest na 3 godziny lekcyjne (3×45 min). Niektóre tematy częściowo realizowane są w terenie. Koszt przeprowadzenia jednego bloku tematycznego wynosi 1 000 zł brutto.